Muhittin Yuldasev

Number
NameMuhittin Yuldasev
Age32
SeasonXI. Sezon
TeamNesta Sports
Appearances5
Goals3
Nationality Turkey